SJTU师资 当前所在位置:首页 >> 师资力量 >> SJTU师资
林一青
2019-10-09

林一青

                  

副教授

上海交通大学数学科学学院

电子邮件:yiqing.lin@sjtu.edu.cn

个人主页

http://math.sjtu.edu.cn/faculty/show.php?id=169                              
地址:上海交通大学:上海市闵行区东川路800号
理科群楼6号楼,数学科学学院
办公电话:+86-21-54740227 
Email: sjtumath@sjtu.edu.cn 

NUS-SJTU MQF版权所有

Copyright @ NUS-SJTU MQF All Rights Reserved